Theorie meets praktijk…investeren in de 2e helft van je leven

By
1 Minute Read

Theorie meets praktijk…investeren in de 2e helft van je leven

Vrijdagmorgen 7.30u was ik aanwezig op een seminarie van Brandtpunt onder de deskundige leiding van Peter Frans Anthonissen die een topervaring garandeert!

Ewald Pironet (Senior Writer Knack) en Michaël Van Droogenbroeck (Journalist VRT) stelden namelijk hun boek: “Investeren in de 2e helft je leven”voor, waarop ik als “Uw Geldarchitect” niet kon ontbreken. Theorie meets praktijk…

Financiële duidelijkheid, structuur, realiteit en onafhankelijkheid zijn begrippen die in het boek voorkomen en die ook ik in de praktijk toepas in mijn financiële coaching. In het boek wordt er stilgestaan bij een spaarboekje (do-dont’s), leer je de fundamenten kennen van aandelen en obligaties, wordt investeren in vastgoed belicht en spreekt men zelfs over passionele investeringen.

Mijn praktische uitwerking over 6 pijlers die in een financieel huishoudingsplan weergegeven worden en waarbij een bruikbaar, inzetbaar en financieel tastbaar voordeel bekomen wordt, kan enkel maar theoretisch onderbouwd worden door opleiding, kennis en ervaring met daarbovenop een meesterwerk van een boek:

INVESTEREN IN DE 2E HELFT VAN JE LEVEN

Investeer jij al optimaal in leven?

# BRUIKBAAR

# INZETBAAR

# TASTBAAR

Uw Geldarchitect

Author