Coach de COACH...

By
1 Minute Read
 
 
 

Na het lezen van mijn blogs op www.uwgeldarchitect.be ontving ik een telefoontje van een stress en burnout coach om … zelf het financiële coachingtraject te volgen. Onmiddellijk kwam volgende grappige gedachte in mij op: “coach de COACH”!

 

Na een eerste intakegesprek (= ook stap1 bij deze stress en burn-out coach ) ontdekte ik dat er wel wat financiële ongerustheid bij haar sluimerde en dat er weinig structuur in de bankzaken en verzekeringen terug te vinden was.

 

Samen bepaalden we haar financiële doelen, bekeken we de mogelijkheden om haar krediet te herfinancieren, werden dubbele (onnodige) dekkingen binnen haar verzekeringen bekeken en eveneens welke bank nu voor haar het meest gunstige was.

 

Een basis financieel huishoudingsplan werd samen opgemaakt met oog voor structuur (stappenplan) dat onmiddellijk BRUIKBAAR en INZETBAAR was en bovendien een geldelijke meerwaarde (TASTBAAR)voor haar betekende van €8500 euro.

 

In ons opvolgingsgesprek bleek dat zij ondertussen haar ouders had verteld wat financiële coaching en begeleiding voor haar had betekend en ondertussen heb ik de ouders begeleid inzake successieplanning en vermogensoverdracht. Hier liep het TASTBAAR voordeel op tot €120.000 euro!

 

Bedankt Els, SPREAD THE WORD!

 

#financiële coaching en begeleiding

 
 
 
 
 
 
 

Uw Geldarchitect

Author